Rekord

...rozwiązania informatyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Nowa wersja jednolitych plików kontrolnych VAT od 2018

Program Rekord.Sql od wersji 5.02 umożliwia przygotowanie, kontrolę i wysyłanie jednolitych plików kontrolnych VAT w wersji 3, która będzie obowiązywać przy wysyłaniu danych za okresy 2018 roku. Program podpowie właściwą wersję plików na podstawie dat za jaki będzie przygotowywany plik. Zmiany są kosmetyczne i dotyczą głównie danych podatnika wysyłającego plik. Najistotniejsza zmiana dotyczy konieczności numerowania korekt deklaracji za konkretny okres, ale i tutaj program podpowie kolejny numer korekty.

Zmieniony: czwartek, 14 grudnia 2017 21:54
 

E-deklaracje Ministerstwa Finansów

Program Rekord.Sql od wersji 5.01.06 pomaga w wypełnianiu interaktywnych formularzy udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Przygotowane zostały raporty generujące pliki xml w formacie, który umożliwia wczytanie ich do odpowiednich formularzy e-deklaracji.

W programie Rekord.Sql należy przygotować dane uruchamiając odpowiedni raport z e-deklaracją. W katalogu zapisanym w konfiguracji programu zostanie przygotowany plik xml, którego nazwa to nazwa deklaracji i okres za jaki została przygotowana. W programie Acrobat Reader służącym do edycji formularza należy wybrać opcje formularza i zaimportować wskazany plik. Przed wysłaniem można jeszcze sprawdzić lub zmienić dane w formularzu.

 

 

Jednolity plik kontrolny

Program Rekord.Sql od wersji 5.0 umożliwia przygotowanie, kontrolę i wysyłanie jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów. Nowy moduł powstał, aby maksymalnie uprościć i zabezpieczyć przed błędami przygotowywanie plików. Program udostępnia i kontroluje kolejne czynności, które trzeba wykonać wysyłając plik JPK:

 

 1. Utworzenie dokumentu JPK zawierającego podstawowe informacje o pliku takie jak typ, wersja, zakres dat, numer, data i godzina utworzenia itp.

 2. Przygotowanie danych za okres – program Rekord.Sql analizuję bazę danych i przygotowuje wszystkie dane, które będzie później zawierał plik JPK

 3. Przeglądanie, zaakceptowanie danych – możliwość wyświetlania, wyszukiwania, sumowania danych zapisywanych do pliku – możliwość kontroli danych z innymi deklaracjami

 4. Utworzenie plików – w katalogu określonym w ustawieniach programu Rekord.Sql powstaje plik XML z danymi, który będzie później sprawdzany, szyfrowany, podpisywany i wysyłany do systemu Ministerstwa Finansów

 5. Walidacja, kontrola formalna plików – sprawdzenie danych ze schematami określającymi zawartość plików

 6. Podpisanie, wysłanie plików – możliwość automatycznego uruchomienia programu do szyfrowania, podpisywania i wysyłania konkretnych plików do systemów Ministerstwa Finansów

 7. Pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - możliwość odebrania i wydrukowania poświadczenia

Program umożliwia także tryb testowy wysyłania plików na serwery testowe Ministerstwa Finansów, aby przećwiczyć i sprawdzić mechanizm obsługi jednolitych plików kontrolnych. Testowe wysyłanie plików kończy się otrzymaniem testowego poświadczenia odbioru dokumentu elektronicznego

 

 

Dane z GUS

W programie Rekord.Sql została zaimplementowana możliwość odczytywania danych o kontrahentach z Bazy Internetowej Regon (BIR), która jest częścią zmodernizowanego systemu rejestru REGON. Możliwość wyświetlania i importu danych z systemu REGON została dodana między innymi na formatce z kontrahentami (polecenie „Czytaj z GUS”) oraz na formatce z zamówieniami od odbiorców (przycisk „Czytaj z GUS”). Wyszukiwanie możliwe jest wg numerów NIP lub Regon. Z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON odczytywane są dane takie jak:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych dodatkowo nazwisko i imiona,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • forma prawna i forma własności,
 • daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda do rejestru podmiotów

 

 

Kursy walut NBP

Moduł Kursy walut NBP umożliwia codzienną, automatyczną aktualizację kursów średnich walut publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Po instalacji modułu i zaznaczeniu przy wybranych walutach parametru „Aktualizować kurs” program będzie o określonych godzinach sprawdzał na stronie NBP czy pojawiły się nowe tabele z kursami walut i dopisywał aktualne pozycje. Przy wypełnionych tabelach z kursami walut, przy dopisywaniu różnych dokumentów walutowych takich jak polecenia księgowania, dokumenty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu program Rekord.Sql będzie podpowiadał kursy walut – najczęściej z dnia poprzedzającego datę zdarzenia.  

 


Strona 1 z 5

?>