Rekord

...rozwiązania informatyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Rejestracja czasu pracy na zlecenia

W marcu 2015 uruchomionych zostało kilkanaście pierwszych stanowisk do rejestracji roboczogodzin pracowników na zlecenia produkcyjne. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o urządzenia z czytnikami kodów kreskowych (kioski Symbol MK500) zainstalowane w gniazdach produkcyjnych. Urządzenia łączą się z bazą danych programu Rekord.Sql bezprzewodowo, on-line.

kiosk

Na urządzeniu skanowany jest kod pracownika i kod rozpoczynanego zlecenia produkcyjnego.
Chronologiczne zapisy o rozpoczynanych i kończonych robotach pracownika na zlecenia produkcyjne pozwalają automatycznie dopisywać roboczogodziny do zleceń w różnych kategoriach.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na :

  • zrezygnowanie z czynności związanych z ręczną ewidencją roboczogodzin na zlecenia
  • wyeliminowanie błędów powstających przy ręcznym spisywaniu godzin
  • śledzenie kosztów robocizny na bieżąco

 

Dane programu Rekord.Sql zostały dodatkowo zsynchronizowane z systemem RCP (Rejestracji Czasu Pracy) zakładu, co pozwoliło  dodatkowo na:

  • kontrolę danych, czy pracownik jest w zakładzie pracy gdy rejestruje pracę na zlecenia
  • automatyczne kończenie rozpoczętych zadań, gdy pracownik opuszcza zakład

 

 

Komunikaty przy rejestracji dokumentów

W programie Rekord.Sql można zdefiniować indywidualnie dla użytkowników procedury, które będą sprawdzać dowolne dane z programu i wyświetlać stosowne komunikaty w trakcie rejestracji dokumentów. Mogą zostać uruchamiane przy dopisaniu, poprawieniu, skreśleniu nagłówka dokumentu lub dowolnej pozycji dokumentu z modułu Zakup, Sprzedaż lub Magazyn. Można w ten sposób wyświetlić np.: ostrzeżenia o przekroczonych wartościach (parametrach) zamówień, o zbliżającym się limicie obrotów gotówkowych, o konieczności uzupełnienia danych, o nietypowych danych na dokumencie itp. Takie komunikaty nie blokują rejestracji danych, pełnią funkcje przypominania. Wymuszanie wprowadzania określonych danych i sprawdzanie ich poprawności w momencie rejestracji odbywa się w systemie w inny sposób.

 

Polityka bezpieczeństwa

W programie Rekord.Sql można definiować i konfigurować „polityki bezpieczeństwa”, które następnie można przypisać użytkownikom mającym dostęp do systemu. W ten sposób można wyegzekwować w programie posługiwanie się mocnymi hasłami zawierającymi litery, cyfry i znaki specjalne oraz wymusić okresową zmianę tych haseł przez samych użytkowników. Hasła użytkowników nie są przechowywane w bazach programu Rekord.Sql, a ich weryfikacja odbywa się przez sprawdzenie skrótów MD5 i jest podobna do logowania w systemach Linux. Nie uległ natomiast zmianie system uprawnień, pozwalający na uzyskanie lub zablokowanie użytkownikowi dostępu do formatek, raportów, pozycji menu itp.


 

Historia zmian towarów

Od czerwca 2013 roku program Rekord.Sql obsługuje pełną historię zmian towarów i powiązanych z nimi parametrów takich jak notesy oraz ceny i rabaty w poszczególnych cennikach. Wszystkie poprawki są odkładane w bazie danych i pozwalają na sporządzenie chronologicznych zestawień zmian towaru – przykład takiego zestawienia zamieszczony został obok.

 

Raport o zmianach może być uruchamiany z formatki towarów przez uprawnionych użytkowników.

 

Zbiorcze faktury korygujące

W programie Rekord.Sql dodano możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących do dokumentów sprzedaży za dowolny okres. Dzięki temu jest możliwość wystawienia, wydrukowania i zaksięgowania dokumentów zmniejszających wartość sprzedaży i wartość podatku należnego we właściwych stawkach vat. Zbiorcze faktury korygujące mogą mieć, choć nie muszą, oddzielną numerację, istnieje też możliwość edycji wszystkich opisów i kwot udzielanego odbiorcy w ten sposób rabatu.

 


Strona 1 z 4

?>